Апостол Николаев-Струмски: живот, вдъхновен от музиката

  • Инфо
  • Клиент
  • Разработка
Дизайн и предпечат на Апостол Николаев-Струмски: живот, вдъхновен от музиката. Монографията на доц. д-р Стефка Венкова  е първото изследване за живота и творческия път на един от видните дейци на българската църковна музика. Неговата музика звучи в храмовете и до ден-днешен. Получила е висока оценка както от съвременниците си, така и от поколенията след това. Авторската църковна музика на А. Николаев-Струмски е от най-изпълняваните и записвани.
Книгата е посветена на живота, музикалната дейност и творчеството на композитора. Описани са и са изведени основни стилови особености на неговото композиционно творчество, очертано е неговото място и принос в българската муикална култура. 
Оформяне на текстове за печатно издание. Обработка и ретуш на архивни фотографии и растерни изображения. Генериране на файлове за печат. Indesign 

ISBN: 978-954-85946-0-8

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!