Изкуствоведски Четения 2013

  • Инфо
  • Клиент
  • Разработка
Дизайн и предпечат на Изкуствоведски Четения 2013. Книгата включва докладите въз основа на теми от „Антично изкуство“ през „Фолклорна култура и музикално изкуство“ и „Християнско изкуство“ до „Изкуство и медии през първата половина на ХХ век“, „Изкуство и социализъм“ и „Изкуство и съвременност“,„Теоретични дискурси“, „Рецепции, интерпретации и табута“ и „Изкуство и идентичност“, „Изкуство, фотография, пространства“ и „Творец и изкуство“. Свободният научен форум „Изкуствоведски четения“ е мястото, където съвременното българско изкуствознание най-добре представя днешните си постижения в контакт с колегите от други страни. 
 Оформяне на текстове за печатно издание. Обработка и ретуш на архивни фотографии и растерни изображения. Нанасяне на коректури. Генериране на файлове за печат. Indesign 

ISSN: 1313-2342

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!