Кибер Екология

  • Инфо
  • Клиент
  • Разработка
Дизайн на уебсайт Кибер Екология. Киберекология е първото българско списание, посветено на една нова и малко позната на българските (и не само на тях) читатели проблематика – описанието и обсъждането на различни феномени, формирали се под влияние на съвременното динамично развитие на комуникационните технологии, електронни медии и интерактивни форми и практики на общуване, познание и споделяне на съдържание в условията на глобалните електронни/компютърни мрежи, чатове, форуми, корпоративни сайтове, блогове. На фокус са феномени като виртуална реалност, виртуален контрол, трансактивна памет (transactive memory), бодидизайн, дисморфофобия, киберпространство (надтериториалност), кибертероризъм, кибервойна, киберантропология, онлайн практики, социални мрежи и медии, блогосфера, нетикет и др. Повечето от тези феномени все още не са получили фокусирано интердисциплинарно изследване със средствата и методите на хуманитарните, социалните и информационните науки. 
WordPress, Photoshop, Illustrator, Atom

Вижте сайта: http://cyberecology-bg.com/

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!