Мильо Басан – живот и творчество

  • Инфо
  • Клиент
  • Разработка
Дизайн и предпечат на Мильо Басан – живот и творчество. Мильо Басан (1900-1983) е сред първите активни фигури в историята на българската популярна музика. В периода между 20-те и 50-те години на миналия век той създава над сто песни, придобили впоследствие ореола на класика в жанра на старите шлагери. Наред с музикантската си дейност на композитор, диригент на салонни оркестри и учител по музика, М. Басан оставя и надеждно писмено свидетелство за имена, факти и събития, свързани с възникването и развитието на забавната музика у нас. Книгата е опит да се открои ролята на неговата многостранна творческа личност. Текстът анализира както образния свят в песенното му творчество, разположен между сантиментализма на времето и особеностите на селско-градския манталитет, така и документалната стойност на непубликуваните му пространни бележки върху един специфичен дял от историята на българската музика.
Оформяне на текстове за печатно издание. Обработка и ретуш на архивни фотографии и растерни изображения. Нанасяне на коректури. Генериране на файлове за печат. Indesign

ISBN: 978-954-8594-64-6

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!