Платформа за изкуства

  • Инфо
  • Клиент
  • Разработка
Сайт за института за Изследване на изкуствата към БАН. Платформата е замислена като своеобразна стойностна алтернатива на оперативната критика, съпътстваща актуални културни събития, писана обикновено от журналисти, неспециалисти, почитатели. В случая автори на материалите са учени и специалисти по изобразителни изкуства, музика, театър, екранни изкуства, архитектура, културология (области, които съответстват на научния профил и акредитираните специалности в ИИИзк). 
WordPress, Photoshop, Illustrator, Atom

Вижте сайта: http://artstudies.bg/platforma/

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!