“Изкуство и контекст” 2013

  • Инфо
  • Клиент
  • Разработка
Дизайн и предпечат на Изкуство и контекст 2013. Сборникът от шестата младежка научна конференция “Изкуство и контекст”, която се проведе през 2013 г. в Корпивщица, съдържа изследвания на докторанти и млади учени от областите изобразителни изкуства, музика, кино, театър, архитектура, разделени в тематичните направления: Културно наследство; Изкуство, публики, пространства; Творец, изкуство, идентичност; Изкуство на образа – рецепции, интерпретации, политики. Съставители на сборника са: Ваня Петкова, Марина Колева, Радостина Нейкова. 
Оформяне на текстове за печатно издание. Обработка и ретуш на архивни фотографии и растерни изображения. Нанасяне на коректури. Генериране на файлове за печат. Indesign 

ISBN: 977-131-3737-00-6

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!