Българските художници за децата

  • Инфо
  • Клиент
  • Разработка
Сайт за института за Изследване на изкуствата към БАН. „Българските художници за децата” е проект на Института за изследване на изкуствата, който има за цел да представи български художници и тяхното творчеството за деца като част от националното ни културно наследство.
WordPress, Photoshop, Illustrator, Notepad++

Вижте сайта: http://artstudies.bg/kids/

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!