100 години българско кино

  • Инфо
  • Клиент
  • Разработка
Сайт за конкурс свързан със сто години българско кино. Конкурсът се осъществява от института за Изследване на изкуствата към БАН.
WordPress, Photoshop, Illustrator, Atom 

Вижте сайта: http://kino100.bg

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!