Movie Agency

  • Инфо
  • Клиент
  • Разработка
Сайт за филмова агенция. Филмовата клапа веднага препраща към филмите и човек веднага разбира за какво е предназначен сайта, дори още да не се е запознал със съдържанието на сайта. Шрифтът препраща към дигиталните клапи. Изцяло написан на HTML 5, CSS 3 и JavaScript. 
Сайтът е разработен като проект в университета.
HTML 5, CSS3, JavaScript, Photoshop, Illustrator, Notepad++

Вижте сайта: http://films.koravski.com

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!