Music Life

  • Инфо
  • Клиент
  •  
  • Разработка
Сайт посветен на музиката. Изцяло от кръгли форми. Плочите се въртят при преминаване с мишката през тях. Изцяло написан на HTML 5, CSS 3 и JavaScript.
Сайтът е разработен като проект в университета.
HTML 5, CSS3, JavaScript, Photoshop, Illustrator, Notepad++

Вижте сайта: http://music.koravski.com
С музикален плеър: http://musiclife.koravski.com

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!